Jabra’nın gürültü önleme teknolojisi
ile farkı siz de duyun

  1. Kulaklıksız
  2. Pasif gürültü önleme
  3. Aktif gürültü önleme